Připomínka vyzvednutí vjezdových povolení

Publikováno 14.5.2020 | Autor: Radek Papež

Žádám níže uvedené modeláře aby si o víkendu neprodleně vyzvedli v budově "C" Aeroklubu Havlíčkův Brod vjezdová povolení do prostoru letiště Aeroklubu Havlíčkův Brod.

Blažek Jiří, Knob Petr, Krepčík Jiří, Pachl František a Venc Jakub.

Děkuji

Radek Papež

PRAVIDLA využívání modelářského letiště Aeroklubu HB

Publikováno 3.5.2020 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové. Dne 3. května 2020 došlo k uvolnění pravidel vstupu na letiště Aeroklubu HB. Veřejnost má nadále vstup do prostoru letiště Aeroklubu HB ZAKÁZÁN! Pro modeláře, kteří jsou členy Aeroklubu HB platí následující omezení:

1. Po celou dobu pobytu na modelářském letišti Aeroklubu HB pro modeláře platí všechna aktuální Nařízení vlády ČR (zakrývání nosu a úst, maximální počet DESETI osob v prostoru modelářského letiště Aeroklubu HB, dodržování dostatečného odstupu mezi osobami - min. 2 m, a další...).

2. Po celou dobu pobytu na modelářském letišti Aeroklubu HB pro modeláře platí některá další nařízení - chovejte se jako myslící lidé, dodržujte pravidla pobytu ne letišti Aeroklubu HB a disciplínu.

Vzhledem k platnosti Nouzového stavu v ČR a k Nařízení vlády ČR jsou zrušeny AKCE pořádané modelářským klubem Aeroklubu HB. Podrobnosti najdete zde:

AKCE

Radek Papež

PRAVIDLA využívání modelářského letiště Aeroklubu HB

Publikováno 8.4.2020 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové. Dne 7. dubna 2020 došlo k uvolnění pravidel vstupu na letiště Aeroklubu HB. Veřejnost má nadále vstup do prostoru letiště Aeroklubu HB ZAKÁZÁN! Pro modeláře, kteří jsou členy Aeroklubu HB platí následující omezení:

1. Před vstupem na letiště Aeroklubu HB (před otevřením závory) je každý modelář, člen Aeroklubu HB, povinen ohlásit svůj vstup a čas strávený na letišti - napsat SMS Karlovi Svobodovi, ne tel.: 602883656 se jménenm a příjmením, datumem, časem vjezdu, časem odjezdu (např. Radek Papez 8 4 2020 od 1000 do 1130) nebo zavolat Karlovi Svobodovi, ne tel.: 602883656.

2. Povinnost zápisu jména a příjmení, datumu, hodiny příjezdu a hodiny odjezdu do prezenčního sešitu, umístěného pod pergolou u modelářské boudy viz fotografie.

3. Po celou dobu pobytu na modelářském letišti Aeroklubu HB pro modeláře platí všechna aktuální Nařízení vlády ČR (zakrývání nosu a úst, maximální počet DVOU osob v prostoru modelářského letiště Aeroklubu HB, dodržování dostatečného odstupu mezi osobami - min. 2 m, a další...).

4. Po celou dobu pobytu na modelářském letišti Aeroklubu HB pro modeláře platí některá další nařízení - chovejte se jako myslící lidé, dodržujte pravidla pobytu ne letišti Aeroklubu HB a disciplínu. Vždyť už ve Švejkovi se psalo: "Náš obrlajtnant Makovec, ten nám vždy říkal: 'Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt, jinak byste lezli jako vopice po stromech, ale vojna z vás udělá lidi, vy blbouni pitomí.' A není to pravda? Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach."

Vzhledem k platnosti Nouzového stavu v ČR a k Nařízení vlády ČR jsou zrušeny AKCE pořádané modelářským klubem Aeroklubu HB. Podrobnisti najdete zde:

AKCE

Radek Papež

NÁVOD na prodloužení vjezdového povolení do prostoru letiště Aeroklubu HB

Publikováno 8.4.2020 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové.

V březnu končila vjezdová povolení do prostoru Letiště AKHB, jejich prodloužení lze provést POUZE on-line formulářem na níže uvedeném odkazu:

OBNOVA VJEZDOVÉHO POVOLENÍ

Návod na vyplnění:

Jnéno a příjmení musí být uvedeno s prvním velkým písmenem, ostatní musí být malá. Titul, pokud ho daná osoba má, musí být uveden ve správném tvaru, tzn. velká a malá písmena, mezery a tečky (např. Ing. MUDr. Mgr. a podobně).

ČÍSLO LIP - číslo z osobního průkazu-plastové kartičky (Letištní Identifikační Průkaz), je uvedeno pod označením NO. Kartička držitele opravňuje ke vstupu na Letiště AKHB.

ROZSAH (AIRSIDE) - vyplnit " B "

BRÁNY - vyplnit " 1 "

Prodloužená vjezdová povolení budou po uvolnění Nařízení vlády ČR a ukončení Nouzového stavu k vyzvednutí na Letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod na RECEPCI v budově C.

Osobě oprávněné ke vstupu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB, majitelům plastové kartičky LIP, tedy i nám modelářům - členům Aeroklubu HB, je vjezd přes závoru umožněn na základě výše uvedeného vjezdového povolení. Bez platného vjezdového povolení nebude držiteli LIP umožněn průjezd závorou, která zabraňuje vjezdu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB. Závora je ovládána dálkově, mobilním telefonem, ze kterého zavoláte na tel. číslo: 739 915 018. Ostatním nepovolaným osobám nebude vjezd přes závoru umožněn. Návštěvám otevře závoru oprávněná osoba, která tímto úkonem, bude za chování návštěvy ve vymezených prostorách letiště Aeroklubu HB plně odpovědná.

Od 30.6.2019 platí nový letištní řád pro letiště Aeroklubu Havlíčkův Brod. Doporučuji všem modelářům se s ním seznámit.

O vjezdu na letiště pojednává HLAVA 3. Mapky a vzory průkazů jsou zobrazeny v přílohách č. 7, 8, 9, 10.

LETIŠTNÍ ŘÁD

Plánek letiště Aeroklubu HB

Náhled idntifikační karty (LIP)

Důležité - PRAVIDLA VSTUPU NA LETIŠTĚ AKHB

Publikováno 7.4.2020 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové. Níže zveřejňuji email od předsedy Aeroklubu HB.

Ahoj,

přeposílám rozhodnutí UCL, které nově vymezuje podmínky pro provoz na letištích. Z dokumentu je zřejmé, že stále platí Nařízení vlády - zákaz volného pohybu osob, roušky atd. Přikládám body jak v nastalé situaci budeme fungovat.

Všeobecně:

-LIP se vydávají po předběžné domluvě.

-Prodloužení vjezdových povolení pouze přes http://aeroklubhb.cz/isak/app/request_car.php , v papírové podobě se do odvolání nevydávají.

-Prodlužování Koordinačních dohod se do odvolání odkládá.

-Recepce, dětské hřiště a východní pergola jsou do odvolání uzavřené.

K jednotlivým provozovatelům na letišti:

AKHB - rozhodnutí UCL koresponduje s rozhodnutím Rady AK z 4.4. Nad rámec rozhodnutí budou AK sluchátka z letadel vyjmuty a posádky použijí buď vlastní nebo zajistí dezinfekci aeroklubových. Dezinfekce letadel a ostatní bude probíhat dle nařízení. Práce na technice a letišti dál pokračují jste zváni. V modrém salonku je sešit kde se každý po příchodu zapíše.

AKLT – je dohodnuto, že se do odvolání nebudeme potkávat (každý si zůstane na svém pozemku). Ostatní činnost bude probíhat dle Nařízení Vlády a rozhodnutí UCL. Každý den bude předán seznam osob přítomných na letišti.

Golf – Bude zprovozněno hřiště a odpaliště. Recepce bude uzavřena, výdej míčků a herních karet bude přes okno na východní straně recepce. Ostatní dle Nařízení vlády. Každý den bude předán seznam osob přítomných na hřišti.

Modeláři – modelářské letiště je otevřeno za předpokladu dodržování Nařízení vlády. Před zahájením provozu bude v boudě sešit pro zápis přítomných na letišti.

S díky a přáním zdraví a modré oblohy!

Milan

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

Důležité - PRODLOUŽENÍ VJEZDOVÉHO POVOLENÍ NA LETIŠTĚ AKHB

Publikováno 12.3.2020 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové. V březnu končí vjezdová povolení do pprostoru Letiště AKHB, jejich prodloužení lze provést on-line formulářem na níže uvedeném odkazu:

OBNOVA VJEZDOVÉHO POVOLENÍ

Návod na vyplnění:

ČÍSLO LIP - číslo z osobního průkazu-plastové kartičky (Letištní Identifikační Průkaz), je uvedeno pod označením NO. Kartička držitele opravňuje ke vstupu na Letiště AKHB.

ROZSAH (AIRSIDE) - vyplnit " B "

BRÁNY - vyplnit " 1 "

Prodloužená vjezdová povolení budou k vyzvednutí na Letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod na RECEPCI v budově C.

Osobě oprávněné ke vstupu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB, majitelům plastové kartičky LIP, tedy i nám modelářům - členům Aeroklubu HB, je vjezd přes závoru umožněn na základě výše uvedeného vjezdového povolení. Bez platného vjezdového povolení nebude držiteli LIP umožněn průjezd závorou, která zabraňuje vjezdu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB. Závora je ovládána dálkově, mobilním telefonem, ze kterého zavoláte na tel. číslo: 739 915 018. Ostatním nepovolaným osobám nebude vjezd přes závoru umožněn. Návštěvám otevře závoru oprávněná osoba, která tímto úkonem, bude za chování návštěvy ve vymezených prostorách letiště Aeroklubu HB plně odpovědná.

Od 30.6.2019 platí nový letištní řád pro letiště Aeroklubu Havlíčkův Brod. Doporučuji všem modelářům se s ním seznámit.

O vjezdu na letiště pojednává HLAVA 3. Mapky a vzory průkazů jsou zobrazeny v přílohách č. 7, 8, 9, 10.

LETIŠTNÍ ŘÁD

Plánek letiště Aeroklubu HB

Náhled idntifikační karty (LIP)

Důležité připomenutí - pojištění odpovědnosti

Publikováno 11.3.2020 | Autor: Radek Papež

Všichni modeláři, kteří létají s modely jejichž vzletová hmotnost přesahuje 2 kilogramy, se musí povinně pojistit na odpovědnost za škodu způsobenou provozem svého modelu! Vzhledem k pořizovací ceně a následnému plnění způsobené škody doporučuji tuto pojistku uzavřít u pojišťovny Alianz prostřednictvím Českomoravské modelářské asociace, info na www.cmma.cz. Bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého modelu nebude možno na letišti AK Havlíčkův Brod Vaše modely provozovat! Téma pojištění odpovědnosti leteckých modelářů bylo projednáno na radě AK dne 3.5.2014.

PŘIPOMÍNKA - Letištní řád platný od 30. 6. 2019

Publikováno 6.1.2020 | Autor: Radek Papež

Od 30.6.2019 platí nový letištní řád pro letiště Aeroklubu Havlíčkův Brod. Doporučuji všem modelářům se s ním seznámit.

O vjezdu na letiště pojednává HLAVA 3.

Letištní řád

Silvestrovské posezení a polétání

Publikováno 18. 12. 2019 | Autor: Radek Papež

Všem modelářům přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce.

Dále Vám všem připomínám, že oblíbené silvestrovské setkání modelářů začíná letos v 9:30 hod., samozřejmě poslední den v roce 2019. Modeláři "místní" i "přespolní" vezměte své nedočkavé modely, něco k snědku a přijďte zamávat křídly roku 2019 do klubovny Havlíčkobrodského Aeroklubu. Nezapomeňte vzít dostatečnou hotovost ( 500,- Kč ) na zaplacení příspěvku na rok 2020. Těším se na setkání s Vámi.

Zavírání NEBE 2019

Publikováno 25. 10. 2019 | Autor: Radek Papež

Symbolické modelářské "Zavírání nebe" proběhlo v sobotu 20.10.2019 na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod.

Odkaz na videa ze Zavírání NEBE:

Zavírání NEBE

Zavírání nebe v sobotu 19.10.2019

Publikováno 12.10.2019 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v sobotu 19.10.2019 v 10:00 hod na "Zavírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Caravana show 2019

Publikováno 17. 8. 2019 | Autor: Radek Papež

Setkání modelářů s názvem Caravana show, oblíbené nejen místními modeláři, bude letos probíhat od pátku 23.8. do neděle 25.8. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod. Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno.

Uzavření modelářského letiště 13. - 20.7.2019

Publikováno 4.7.2019 | Autor: Radek Papež

V době od 13.července do 20.července 2019 bude zastaven provoz na modelářském letišti AK H.Brod. V tomto termínu proběhnou na místním letišti plachtařské závody a naše plocha bude sloužit plachtařům. Tuto informaci prosím předejte i kolegům, kteří nemají přístup na web.

Stránky PPV 2019

Fotogalerie Aeroklubu HB

Uzavření modelářského letiště 10. - 11.7.2019

Publikováno 4.7.2019 | Autor: Radek Papež

V době od 10.července do 11.července 2019 bude zastaven provoz na modelářském letišti AK H.Brod. Důvodem uzavření modelářského letiště jsou prováděné seskoky parašutistů - našich kolegů z Aeroklubu Vysočina. Tuto informaci prosím předejte i kolegům, kteří nemají přístup na web.

Doporučuji průběžně sledovat stránky Aeroklubu Havlíčkův Brod, kde je uveden kalendář akcí plánovaných na letišti Aeroklubu HB.

Kalendář akcí

Letištní řád platný od 30. 6. 2019

Publikováno 2.7.2019 | Autor: Radek Papež

Od 30.6.2019 platí nový letištní řád pro letiště Aeroklubu Havlíčkův Brod. Doporučuji všem modelářům se s ním seznámit.

O vjezdu na letiště pojednává HLAVA 3.

Letištní řád

Soutěž historiků 2019

Publikováno 15. 6. 2019 | Autor: Radek Papež

Soutěživost, nedočkavost, lehká nervozita, krása a elegance, tak by se dala charakterizovat letošní sotež historických modelů v Havlíčkově Brodě. Soutěžit přijelo deset modelářů ze všech koutů České republiky, kteří se zde mohli pyšnit svými vlastnoručně stavěnými modely. Většina soutěžila ve dvou kategoriích, někteří i ve třech.

Počasí si pořadatel Karel Svoboda st. vybral výborné. Fotky ze soutěže jsou v galerii, video níže.

VIDEO

Slet historiků 2019

Publikováno 27. 5. 2019 | Autor: Radek Papež

Krása a elegance, tak by se dal charakterizovat letošní Slet historiků v Havlíčkově Brodě. Pozvání přijalo na dvě desítky modelářů ze všech koutů České republiky, kteří se zde mohli pyšnit svými vlastnoručně stavěnými modely. Celá akce probíhala za neustálého zvuku replik historických spalovacích motorů a vzduchem se linula specifická „vůně“ paliva.

Součástí setkání byla i soutěž kategorie TOMBOY CUP.

Počasí si pořadatel Petr Knob vybral dobré. Slibované deště nedorazily, a tak věříme, že si hosté perfektně zalétali a letošní slet hodnotí kladně.

FOTO

Video 1

Video 2

Otevírání nebe v neděli 28.4.2019

Publikováno 24.4.2019 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v neděli 28.4.2019 v 11:00 hod na "Otevírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Důležité - Změny v přístupu na Letiště AKHB

Publikováno 4.4.2019 | Autor: Radek Papež

Vážení modeláři, kolegové. Vzhledem ke zpřísnění předpisů pro provozování letiště, dojde do konce dubna ke změně přístupu na letiště Aeroklubu HB, tedy i na naši modelářskou plochu. Každý člen Aeroklubu HB (je nás modelářů celkem 21 - jsou to ti z vás, kteří zaplatili příspěvek 500,- Kč) obdrží identifikační kartu LIP, která ho oprávní ke vstupu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB. Tuto identifikační kartu si musí každý člen Aeroklubu HB nechat vyrobit u Petra Tůmy (Foto studio Petr Tůma, naproti Katastrálnímu úřadu). Nutno se předem telefonicky objednat, tel. 728 947 044. Petr Tůma vás vyfotí, vyplníte krátký formulář a poté obdržíte (zdarma) identifikační katru LIP. Tuto plastovou identifikační kartu LIP poté podepíšete.

Osobě oprávněné ke vstupu do vymezeného prostoru letiště Aeroklubu HB (tedy i nám modelářům - členům Aeroklubu HB), bude vjezd přes závoru, která bude ovládána dálkově, mobilním telefonem, povolen. Ostatním nepovolaným osobám nebude vjezd přes závoru umožněn. Návštěvám otevře závoru oprávněná osoba, která tímto úkonem, bude za chování návštěvy ve vymezených prostorách letiště Aeroklubu HB plně odpovědná.

Plánek letiště Aeroklubu HB

Náhled idntifikační karty

Důležité připomenutí - pojištění odpovědnosti

Publikováno 3.4.2019 | Autor: Radek Papež

Všichni modeláři, kteří létají s modely jejichž vzletová hmotnost přesahuje 2 kilogramy, se musí povinně pojistit na odpovědnost za škodu způsobenou provozem svého modelu! Vzhledem k pořizovací ceně a následnému plnění způsobené škody doporučuji tuto pojistku uzavřít u pojišťovny Alianz prostřednictvím Českomoravské modelářské asociace, info na www.cmma.cz. Bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého modelu nebude možno na letišti AK Havlíčkův Brod Vaše modely provozovat! Téma pojištění odpovědnosti leteckých modelářů bylo projednáno na radě AK dne 3.5.2014.

Silvestrovské posezení a polétání

Publikováno 20. 12. 2018 | Autor: Radek Papež

Všem modelářům přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce.

Dále Vám všem připomínám, že oblíbené silvestrovské setkání modelářů začíná letos v 9:30 hod., samozřejmě poslední den v roce 2018. Modeláři "místní" i "přespolní" vezměte své nedočkavé modely, něco k snědku a přijďte zamávat křídly roku 2018 do klubovny Havlíčkobrodského Aeroklubu. Nezapomeňte vzít dostatečnou hotovost ( 500,- Kč ) na zaplacení příspěvku na rok 2019. Těším se na setkání s Vámi.

Zavírání nebe v sobotu 13.10.2018

Publikováno 6.10.2018 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v sobotu 13.10.2018 ve 13:00 hod na "Zavírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Pozvánka na Drakiádu

Publikováno 29.9.2018 | Autor: Radek Papež

Dne 30.9.2018 od 13:00 hod. proběhne na letišti drakiáda pořádaná ODS. Má foukat JJV vítr o síle cca 5-8 m/s. Mohlo by jim to celkem vyjít.

DRAKIÁDA

BRIGÁDA na Boudě

Publikováno 23. 9. 2018 | Autor: Radek Papež

Dnes odpoledne bylo provedeno zakytí bočních děr pod novou střechou na Boudě. V galerii je několik fotek z nedělní brigády. Děkuji všem zúčastněným modelářům za pomoc. Níže přikládám skupinové foto brigádníků.

Pozvánka na BRIGÁDU

Publikováno 20. 9. 2018 | Autor: Radek Papež

Vzhledem k nadcházející výrazné změně počasí (ochladí se, bude pršet a foukat vítr) svolávám na tuto neděli v 16:00 hod. krátkou brigádu na letišti na boudě. Musíme zakrýt boční díry pod novou střechou-zátéká tudy do boudy. Při dnešním létání jsem objevil u boudy opřenou natřenou sololitovou desku. Byla mj. použitá na podhledu. Myslím si, že bude vhodná. Vlhkost chvíli vydrží-z minulosti je dobře prověřena.

Termín brigády: 23.9.2018 v 16:00 hod.

Caravana show 2018

Publikováno 13. 8. 2018 | Autor: Radek Papež

Setkání modelářů s názvem Caravana show, oblíbené nejen místními modeláři, bude letos probíhat od pátku 24.8. do neděle 26.8. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod. Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno.

Soutěž RCVS 18.8.2018

Publikováno 12.8.2018 | Autor: Radek Papež

Dne 18.8.2018 proběhne d 9:00 hod. na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěžící prosím o zaslání přihlášek na e-mail: svaro@seznam.cz , nebo telefonem, či SMS na číslo: 725 861 286.

Děkuji

Radek Papež

LMK Havlíčkův Brod

Uzavření modelářského letiště 21. - 28.7.2018

Publikováno 21.7.2018 | Autor: Radek Papež

V době od 21.července do 28.července 2018 bude zastaven provoz na modelářském letišti AK H.Brod. V tomto termínu proběhnou na místním letišti plachtařské závody a naše plocha bude sloužit plachtařům. Tuto informaci prosím předejte i kolegům, kteří nemají přístup na web.

Stránky PPV 2018

Fotogalerie Aeroklubu HB

Otevírání nebe v sobotu 28.4.2018

Publikováno 24.4.2018 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v sobotu 28.4.2018 v 11:00 hod na "Otevírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Důležité připomenutí - pojištění odpovědnosti

Publikováno 23.4.2018 | Autor: Radek Papež

Všichni modeláři, kteří létají s modely jejichž vzletová hmotnost přesahuje 2 kilogramy, se musí povinně pojistit na odpovědnost za škodu způsobenou provozem svého modelu! Vzhledem k pořizovací ceně a následnému plnění způsobené škody doporučuji tuto pojistku uzavřít u pojišťovny Alianz prostřednictvím Českomoravské modelářské asociace, info na www.cmma.cz. Bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého modelu nebude možno na letišti AK Havlíčkův Brod Vaše modely provozovat! Téma pojištění odpovědnosti leteckých modelářů bylo projednáno na radě AK dne 3.5.2014.

Důležitá pozvánka - brigáda 20. a 21.4.2018

Publikováno 8.4.2017 | Autor: Radek Papež

Všem modelářům!!!

Dne 20.4.2018 odpoledne zahájíme generální opravu naší boudy na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Následující den bude stěžejní - bude nutné demontovat - rozřezat, rozbít, zničit a zdemolovat současnou střechu až zůstane holá horní železná obvodová konstrukce boudy. Následně zhotovíme střechu novou. Výkresová dokumentace na novou střechu je již vyhotovena a materiál je taktéž připraven. Toto bude asi nejnáročnější část rekonstrukce boudy, která bude náročná na rychlost provedení, aby nám do boudy nenapršelo.

Proto žádám všechny modeláře, zejména majitele klíčů od naší boudy, aby přišli hlavně v sobotu pomoct. Samozřejmě budu rád za pomoc i v pátek odpoledne - budou probíhat přípravné práce.

Důležité je, aby si každý účastník brigády donesl s sebou na letiště pracovní ochranné pomůcky a potřebné nářadí. Nikdo neví co nás čeká, a proto Vám nemohu říct, jaké nástroje budou pro práci potřeba. Jen naznačím: AKU vrtačka, normální ruční el. vrtačka, úhlová bruska, přímočará el. pila, montpáky, sochor, krumpáč, sekera, sekáč plochý, dále nářadí na broušení a natírání konstrukce boudy, pergoly a modelářských stolků.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší a přesouvá se o týden později. Přesné info poskytne pan Milan Švaro a pan Karel Svoboda ml.

Soutěž RCVS 14.4.2018

Publikováno 7.4.2018 | Autor: Radek Papež

Dne 14.4.2018 proběhne d 9:00 hod. na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěžící prosím o zaslání přihlášek na e-mail: svaro@seznam.cz , nebo telefonem, či SMS na číslo: 725 861 286.

Děkuji

Radek Papež

LMK Havlíčkův Brod

Silvestrovské posezení a polétání

Publikováno 21. 12. 2017 | Autor: Radek Papež

Všem modelářům přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce.

Dále Vám všem připomínám, že oblíbené silvestrovské setkání modelářů začíná letos již v 9:00 hod., samozřejmě poslední den v roce 2017. Modeláři "místní" i "přespolní" vezměte své nedočkavé modely, něco k snědku a přijďte zamávat křídly roku 2017 do klubovny Havlíčkobrodského Aeroklubu. Nezapomeňte vzít dostatečnou hotovost ( 500,- Kč ) na zaplacení příspěvku na rok 2018. Těším se na setkání s Vámi.

Zavírání nebe v sobotu 14.10.2017

Publikováno 6.10.2017 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v sobotu 14.10.2017 v 10:00 hod na "Zavírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Caravana show 2017

Publikováno 17. 8. 2017 | Autor: Radek Papež

Setkání modelářů s názvem Caravana show, oblíbené nejen místními modeláři, bude letos probíhat od pátku 18.8. do neděle 20.8. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod. Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno.

Soutěž RCVS 12.8.2017

Publikováno 9.8.2017 | Autor: Radek Papež

Dne 12.8.2017 proběhne d 9:00 hod. na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěžící prosím o zaslání přihlášek na e-mail: svaro@seznam.cz , nebo telefonem, či SMS na číslo: 725 861 286.

Děkuji

Radek Papež

LMK Havlíčkův Brod

Uzavření modelářského letiště 22. - 29.7.2017

Publikováno 20.7.2017 | Autor: Radek Papež

V době od 22.července do 29.července 2017 bude zastaven provoz na modelářském letišti AK H.Brod. V tomto termínu proběhnou na místním letišti plachtařské závody a naše plocha bude sloužit plachtařům. Tuto informaci prosím předejte i kolegům, kteří nemají přístup na web.

Stránky PPV 2017

Fotogalerie Aeroklubu HB

Soutěž RCVS 22.4.2017

Publikováno 17.4.2017 | Autor: Radek Papež

Dne 22.4.2017 proběhne d 9:00 hod. na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěžící prosím o zaslání přihlášek na e-mail: svaro@seznam.cz , nebo telefonem, či SMS na číslo: 725 861 286.

Děkuji

Radek Papež

LMK Havlíčkův Brod

Důležité připomenutí - pojištění odpovědnosti

Publikováno 2.3.2017 | Autor: Radek Papež

Všichni modeláři, kteří létají s modely jejichž vzletová hmotnost přesahuje 2 kilogramy, se musí povinně pojistit na odpovědnost za škodu způsobenou provozem svého modelu! Vzhledem k pořizovací ceně a následnému plnění způsobené škody doporučuji tuto pojistku uzavřít u pojišťovny Alianz prostřednictvím Českomoravské modelářské asociace, info na www.cmma.cz. Bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého modelu nebude možno na letišti AK Havlíčkův Brod Vaše modely provozovat! Téma pojištění odpovědnosti leteckých modelářů bylo projednáno na radě AK dne 3.5.2014.

Silvestrovské posezení a polétání 2016

Publikováno 12. 1. 2017 | Autor: Radek Papež

Silvestrovské posezení s kolegy - modeláři v klubovně Aeroklubu Havlíčkův Brod, bylo velmi příjemným zakončením roku 2016. Počasí bylo nádherné - letové. Mnoho našich členů i vítanch návštěv si dosyta polétalo se svými modely.

Silvestrovské posezení a polétání

Publikováno 18. 12. 2016 | Autor: Radek Papež

Všem modelářům přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce.

Dále Vám všem připomínám, že oblíbené silvestrovské setkání modelářů začíná letos již v 9:00 hod., samozřejmě poslední den v roce 2016. Modeláři "místní" i "přespolní" vezměte své nedočkavé modely, něco k snědku a přijďte zamávat křídly roku 2016 do klubovny Havlíčkobrodského Aeroklubu. Nezapomeňte vzít dostatečnou hotovost ( 500,- Kč ) na zaplacení příspěvku na rok 2017. Těším se na setkání s Vámi.

Caravana show 2016

Publikováno 8. 8. 2016 | Autor: Radek Papež

Setkání modelářů s názvem Caravana show, oblíbené nejen místními modeláři, bude letos probíhat od pátku 19.8. do neděle 21.8. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod. Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno.

Uzavření modelářského letiště 23. - 30.7.2016

Publikováno 22.7.2016 | Autor: Radek Papež

V době od 23.července do 30.července 2016 bude zastaven provoz na modelářském letišti AK H.Brod. V tomto termínu proběhnou na místním letišti plachtařské závody a naše plocha bude sloužit plachtařům. Tuto informaci prosím předejte i kolegům, kteří nemají přístup na web.

Stránky PPV 2016

Fotogalerie Aeroklubu HB

Každoroční slavnostní setkání členů modelářského kroužku

Publikováno 20.6.2016 | Autor: Radek Papež

Každoroční slavnostní setkání členů kroužku mladých modelářů proběhlo dne 25.5.2016 u havlíčkobrodského rybníku Cihlář. Kroužek mladých modelářů vedený Jaroslavem Strapcem je každoročně otevírán na začátku školního roku v AZ Centru Havlíčkův Brod. Po úvodním slovu Jaroslava Strapce si mladí modeláři vyzkoušeli své vlastně postavené modely na mírně zvlněné vodní hladině rybníku Cihlář. Fotografie ze slavnostního závěrečného setkání jsou přiloženy v záložce GALERIE.

Setkání KHMM a slet modelů Tomboy

Publikováno 16.6.2016 | Autor: Radek Papež

Setkání členů klubu historických modelů a motorů a celostátní slet modelů Tomboy se uskutečnilo na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod dne 4.6.2016. Setkání organizoval Petr Knob za velkého přispění Karla Svobody st. Počasí všem účastníkům téměř zázračně vyšlo. Při setkání vládla příjemná, klidná atmosféra provoněná éterem, ricínem a bůhvíjakým všemožným terpentýnem. Fotografie ze setkání jsou ke shlédnutí v záložce GALERIE.

Otevírání nebe v neděli 8.5.2016

Publikováno 5.5.2016 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni v neděli 8.5.2016 ve 13:00 hod na "Otevírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Soutěž RCVS 16.4.2016

Publikováno 16.4.2016 | Autor: Radek Papež

Dne 16.4.2016 proběhla na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěž probíhala při mírně zatažené obloze, občas vykouklo i sluníčko. Foukal JV vítr o síle 2-5 m/s, teplota 13-15 st.C. Během soutěže panovala poklidná atmosféra, místy protkaná záblesky zdravé soutěživosti mezi některými piloty, která ostatně dýchá i z přiložených fotografií v záložce GALERIE. Při soutěži nedošlo k žádnému vážnému poškození modelu, ani k žádnému zranění účastníků soutěže. Doufám, že soutěžící, kteří dnes neuspěli, nezanevřou na letiště v Havlíčkově Brodě a opět nás navštíví na některé z následujících akcí, či se zůčastní příští jarní soutěže v roce 2017. Děkuji všem pořadatelům soutěže, zejména časoměřičům, a "buřtmanovi" za nemalé přispění k plynulému průběhu soutěže. Výsledky jsou uveřejněny v záložce AKCE.

Důležité připomenutí - pojištění odpovědnosti

Publikováno 1.1.2016 | Autor: Radek Papež

Všichni modeláři, kteří létají s modely jejichž vzletová hmotnost přesahuje 2 kilogramy, se musí povinně pojistit na odpovědnost za škodu způsobenou provozem svého modelu! Vzhledem k pořizovací ceně a následnému plnění způsobené škody doporučuji tuto pojistku uzavřít u pojišťovny Alianz prostřednictvím Českomoravské modelářské asociace, info na www.cmma.cz. Bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého modelu nebude možno na letišti AK Havlíčkův Brod Vaše modely provozovat! Téma pojištění odpovědnosti leteckých modelářů bylo projednáno na radě AK dne 3.5.2014.

Upozornění pro členy LMAK - NEZAPLATÍŠ, NEPOLETÍŠ!

Publikováno 1. 1. 2016 | Autor: Radek Papež

Vážení členové LMAK Havlíčkův Brod, připomínám splatnost členského příspěvku na rok 2016. Členský příspěvek je 500,- Kč. Splatnost je do 31.ledna 2016 u Karla Svobody staršího. V případě neuhrazení členského příspěvku končí Vaše členství v Aeroklubu Havlíčkův Brod a z toho vyplývající důsledky. Nezaplatíš, nepoletíš! Žádám tedy všechny členy o kontrolu, popř. o urychlené uhrazení. Děkuji RP

Silvestrovské posezení a polétání 2015

Publikováno 1. 1. 2016 | Autor: Radek Papež

Silvestrovské posezení s kolegy - modeláři v klubovně Aeroklubu Havlíčkův Brod, bylo velmi příjemným zakončením roku 2015. Počasí vzhledem k nárazovému větru nepřálo letovým ukázkám na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod, a proto jsme shlédli jen opakovaný let malého a velkého létajícího drona v klubovně Aeroklubu. Malý dron byl poháněn elektřinou, ovládán vysílačem, létal rychle, že nebyl téměř vidět. Velký dron létal na chemický pohon, také létal rychle, také nebyl téměř vidět, ale na rozdíl od malého drona naléval RUM do připravených skleniček. I když jsem velký zastánce elektrického pohonu, je až s podivem, že během silvestrovského posezení jsem si oblíbil velkého drona. Už ani nevím proč. Asi proto, že netrávil delší dobu připoután nehybně k elektrické rozvodné síti ČEZu. Stejně jako minulý rok mám dojem, že rok od roku se nám ( hlavně mně ) nechce odejít z příjemného prostředí a klábosení s přáteli domů. Letošní rok někteří modeláři "Silvestrovské zasedání" slavnostně ukončili až po 19. hodině

.

Zavírání modelářského nebe 2015

Publikováno 19.10.2015 | Autor: Radek Papež

Dne 17.10.2015 proběhlo na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod zavírání nebe.

VIDEO:

Zavírání NBE 2015

XIII. SAM European Championship RC models 2015

Publikováno 18.7.2015 | Autor: Radek Papež

Ve dnech 22.6. až 27.6.2015 se konalo mistrovství Evropy historických modelů na letišti Czech Heaven v Ivančicích. Mistrovství se účastnil náš kolega Karel Svoboda st. V mezinárodní konkurenci si při soutěžích jednotlivých kategorií vedl výborně. Výsledkové listiny a odkaz na WEB stránky jsou uvedeny níže. Karlovi gratuluji k dosaženým výsledkům a děkuji za příkladnou reprezentaci našeho klubu na Evropské úrovni.

Výsledovka kategorie AB-OTMR

Výsledovka kategorie 2,5 NMR

Výsledovka kategorie ELECTRORUBER

Stránky SAM78

Poděkování za organizaci Otevírání NEBE.

Publikováno 12. 5. 2015 | Autor: Karel Svoboda st.

Velice děkuji všem pořadatelům Otevírání NEBE za nezměrnou obětavost při organizaci průběhu této modelářské akce. Dále děkuji všem létajícím pilotům za příkladný a zodpovědný přístup při reprezentaci našeho Aeroklubu nejen před havlíčkobrodskou veřejností. Zvláštní poděkování patří obsluhujícímu personálu v provizorním občerstvení pod naší pergolou. Dle mého názoru se nám tato "nevídaná" a pro většinu z nás "nepředstavitelná" akce nadmíru podařila. KS

Silvestrovské posezení

Publikováno 28. 12. 2014 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři. Všichni jsme zase o rok moudřejší, vyzrálejší - no prostě starší... Abychom se důstojně rozloučili s rokem 2014 a s očekáváním přivítali rok 2015, tak Vás všechny jménem předsedy modelářského klubu srdečně zvu na "Silvestrovké posezení", které se koná 31.12.2014 od 9:30 hodin na letišti v budově Aeroklubu Havlíčkův Brod. V průběhu "zasedání" budou všemi účastníky velmi vítány jak letové (pokud to počasí dovolí) , tak i statické ukázky jakýchkoliv modelů. Nápoje na svlažení hrdla zajištěny, zkušební vzorky drobného občerstvení jsou očekávány od jednotlivých účastníků "konference". Dále chci připomenout, že do Nového roku by každý člen našeho "sdružení" neměl vstupovat s jakýmkoliv dluhem, a proto mějte připraveny "drobné na zalepení těchto dloužků". Těším se na setkání s Vámi.

Beseda o historii letiště v HB dne 27.12.2014

Publikováno 7.12. 2014 | Autor: Radek Papež

Beseda o historii havlíčkobrodského letiště, kterou prořádal Jiří Veselský a na které přednášel Petr Král proběhla za poměrně hojné účasti 27.12.2014. Nezbývá než se těšit na další zdařilé pokračování.

Zavírání NEBE 2014

Publikováno 3. 11. 2014 | Autor: Radek Papež

Symbolické modelářské "Zavírání nebe" proběhlo v sobotu 18.10.2013 na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod.

Odkazy na videa ze Zavírání NEBE:

Start vrtulníku Mi-24

Přistání vrtulníku Mi-24

Start

Přistání

Start Cessny

Průlet Blaníku

Aerovlek

Piper

Skupinový start

Přistání dvoumotoráku Beechcraft C45H Expeditor

Publikováno 7. 10. 2014 | Autor: Radek Papež

Odkaz na video přistání Beechcraft C45H Expeditor:

Beechcraft C45H Expeditor

Drakiáda 11.10.2014.

Publikováno 19. 9. 2014 | Autor: Radek Papež

Zveme všechny nadšence pouštění DRAKŮ i jejich rodiče, přátele a kamarády na soutěžní drakiádu pořádanou dne 11.10.2014 odpoledne na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod.

Nejen z Caravany 2014

Publikováno 28. 8. 2014 | Autor: Radek Papež

Odkaz na videa z Caravany 2014:

LET ŠK-38

LET modelu RCVS

CARAVANA SHOW 2014

Video ze sletu historických modelů:

LET Historika

Video z Otevírání NEBE:

START souboje

Soutěž RCVS 16.8.2014

Publikováno 17.8.2014 | Autor: Radek Papež

Dne 16.8.2014 proběhla na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěž probíhala za velmi proměnlivého počasí - oblačno až zataženo, občas přeháňky, Z vítr o síle 4-8 m/s, 14-18 st.C. Během soutěže panovala poklidná atmosféra, která ostatně dýchá i z přiložených fotografií v záložce GALERIE. Při soutěži nedošlo k žádnému vážnému poškození modelu, ani k žádnému zranění účastníků soutěže. Doufám, že soutěžící, kteří třeba i díky ne příliš pěknému počasí neuspěli, nezanevřou na letiště v Havlíčkově Brodě a opět se zůčastní příštích soutěží. Děkuji všem pořadatelům soutěže, zejména časoměřičům, za jejich přispění k plynulému průběhu soutěže. Výsledky jsou uveřejněny v záložce AKCE. Doufám, že se již všichni těší na lepší počasí při soutěži, která u nás proběhne v dubnu 2015.

Soutěž RCVS 19.4.2014

Publikováno 20.4.2014 | Autor: Radek Papež

Dne 19.4.2014 proběhla na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěž probíhala za pěkného počasí - polojasno, SZ vítr o síle 4-6 m/s, 14-16 st.C. Během soutěže panovala pokidná atmosféra, která ostatně dýchá i z přiložených fotografií v záložce GALERIE. Jak to již při soutěžích bývá, došlo i ke dvěma haváriím. Naštěstí se obě obešly bez zranění účastníků soutěže, jen modely utpěly měnší, či větší škody. Doufám, že soutěžící, kteří havarovali nezanevřou na letiště v Havlíčkově Brodě a opět se zůčastní příštích soutěží. Toto platí i pro soutěžícího, který po ukončení soutěže a volném létání "zavěsil" svůj model do konstrukce věže vysílače umístěného na našem letišti mezi hangáry. Děkuji všem pořadatelům soutěže, zejména časoměřičům, za jejich přispění k plynulému průběhu soutěže. Výsledky jsou uveřejněny v záložce AKCE. Doufám, že se již všichni těší na ještě lepší počasí při soutěži, která u nás proběhne v srpnu.

Silvestr 2013

Publikováno 2. 1. 2014 | Autor: Radek Papež

Silvestrovské posezení s kolegy - modeláři v klubovně Aeroklubu Havlíčkův Brod, bylo příjemným zakončením roku 2013. Počasí přálo i letovým ukázkám na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Mám takový dojem, že rok od roku se nám nechce odejít z příjemného prostředí a klábosení s přáteli domů. Letošní rok jsme "Silvestrovské zasedání" slavnostně ukončili až po 15. hodině.

Video ze Silvestra 1

Video ze Silvestra 2

Smutná zpráva

Publikováno 6. 11. 2013 | Autor: Radek Papež

V pondělí dne 4. listopadu zemřel náš kolega a kamarád Jiří Vaňkát. Poslední rozloučení s Jirkou je v pátek 8. listopadu v 10.00 hodin ve smuteční obřadní síni v Havlíčkově Brodě. Jirka byl milovníkem tichého letu, nechť není rušen žádným kvílejícím motorem ani v modelářském nebi.

Zavírání nebe 2013

Publikováno 12. 10. 2013 | Autor: Radek Papež

Symbolické modelářské "Zavírání nebe" proběhne v sobotu 19.10.2013 od 13:00 hod. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod. S sebou vezmi model, dobrou náladu a drobné kapesné na občerstvení.

Drakiáda Dolní Město 12.10.2013

Publikováno 12. 10. 2013 | Autor: Radek Papež

Dne 12.10.2013 členové mašeho modelářského klubu předvedli své letové umění na Drakiádě v Dolním Městě. Akci pořádali mladí hasiči z Dolního Města a požádali náš modelářský klub o předvedení modelů letadel. Počasí bylo větrné, ale při letových ukázkách se umoudřilo a téměř přestalo foukat. Toto bezvětří však zcela nesvědčilo následné soutěži draků. Draci prostě nechtěli létat. Soutěž létajících draků nahradila tedy soutěž v hodu papírovou vlaštovkou do dálky. Během této soutěže se piloti modelů zatím občerstvili. Na závěr Drakiády byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích. Myslím si, že akce byla velice vydařená. Pokud nás mladí hasiči pozvou příští rok, tak rádi přijedeme.

Havlíčkobrodská vrtule 31.8.2013

Publikováno 25. 8. 2013 | Autor: Radek Papež

Dne 31.8.2013 od 9:00 hod. pořádá LMK Model Team Havlíčkův Brod soutěž elektrovětroňů kategorie F5J. Soutěž proběhne na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Piloti a příznivci této kategorie jsou srdečně zváni. Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu: valentavojtech@chrudim.cz

Caravana show 2013

Publikováno 15. 8. 2013 | Autor: Radek Papež

Setkání modelářů s názvem Caravana show, oblíbené nejen místními modeláři, bude letos probíhat od pátku 23.8. do neděle 25.8. na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Všichni modeláři i jejich příznivci jsou srdečně zváni pořádajícími členy LMK Havlíčkův Brod.

Slet historiků v sobotu 1.6.2013

Publikováno 28.5.2013 | Autor: Petr Tůma

V sobotu 1.června se na naše letiště slétnou historické modely. Akce s mezinárodní účastí začíná v 9 hodin.

Otevírání nebe v sobotu 27.4.2013

Publikováno 18.4.2013 | Autor: Radek Papež

Vážení kolegové, modeláři, hosté, všichni jste zváni na sobotu 27.4.2013 ve 13:00 hod na "Otevírání nebe" pořádané na modelářském letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod. Podrobnosti najdete v záložce AKCE.

Soutěž RCVS 13.4.2013

Publikováno 4.4.2013 - aktualizováno 13.4.2013 | Autor: Radek Papež

Dne 13.4.2013 proběhla na letišti Aeroklubu Havlíčkův Brod soutěž RC modelů větroňů v kategorii RCVS.

Soutěž probíhala za silného větru při oblačné, až zatažené obloze. Soutěžící, časoměřiči a ostatní pořadatelé po celou dobu soutěže sveřepě bojovali s nepřízní počasí. Za to jim patří veliký dík. Výsledky jsou uveřejněny v záložce AKCE. Doufám, že se již všichni těší na lepší počasí při soutěži, která u nás proběhne v srpnu.

*******

Ač se to nezdá, ale přípravy jsou v plném proudu - jak dokazuje malá fotostory. Brigádníci měli dnes za úkol postavit zástěnu u pergoly.

Víceředitel sobotní soutěže provedl kontrolu provedené práce :-)

Samozřejmě jeho přísná kontrola nějakou chybu musela najít. PŘEVTAT A ZESÍLIT !

... póza pro fotografa

a jde se na to!

sakra co se děje?

Tak a konečně hotovo :-)

a na závěr organizační porada před sobotní soutěží.

Silvestr 2012

Publikováno 31.12.2012 | Autor: Radek Papež

Dnešního dne jsme se sešli v klubovně aeroklubu, abychom profesionálně "zhodnotili" průběh modelářského roku 2012. Vzhledem k výtečnému počasí se však seriózní zasedání, díky několika členům "anarchistům", bezprostředně po zahájení přesunulo na zmrzlou přistávací dráhu našeho modelářského letiště. Ostatní "spořádaní" členové byli těmito "nekalými" živly strženi, a proběhlo hned několik zcela neplánovaných letových ukázek. Po dostatečném "vymrznutí" účastníků konečně došlo k odchodu do "saunově" vyhřáté společenské místnosti Aeroklubu H.Brod, kde se přátelsky diskutovalo, jedlo a pilo. Někteří nejmenovaní členové našeho klubu opět nezklamali a v posledních dvou disciplínách opět zazářili. Radek Papež byl jmenován administrátorem webu našeho LMK a zároveň mu byl členy předán jmenovací dekret v podobě velmi vtipné a pravdivé fotografické koláže. Po 13. hodině bylo "zasedání" slavnostně ukončeno a členové LMK a jejich pozvaní hosté se odebrali k domovům, aby mohli pokračovat v bujarých silvestrovských oslavách.

I takto můžou dopadnout piloti svých "speciálů" pokud usednou za knipl příliš společensky unaveni.

VIDEO oslněného, unaveného Alberta

Modeláři pomáhají v kroužku

Publikováno 14. 12. 2012 | Autor: Luboš Vácha

Okurková sezóna je s ledovým počasím v plném proudu, a tak všichni raději dáváme přednost aktivitám v teple. Tou jednou je kroužek „mladých letců“ vedený místním aeroklubem, k jehož organizování si klub přizval našeho kolegu Lubu Žáčka, který s dětmi odvádí velmi dobrou práci.

Témata kroužků jsou různá. Stavěla se například malá balsová házedla, jejichž díly určené ke slepení vyrobil Karel Svoboda. S příchodem sněhové nadílky došlo na zimní tématiku, konkrétně vystřihování papírových vloček a jiných tvarů podle fantazie dětí.

Velice zajímavým počinem kroužku byl horkovzdušný balon, vyrobený z pytlů do odpadkového koše. Na to si Luba Žáček přizval i mě (L. Váchu), jelikož jsem mu přislíbil, že v případě potřeby a dle časových možností jsem ochoten mu s organizací pomoci. Lepit balon z mikrotenového pytle není opravdu žádná sranda, je potřeba hodně rukou, avšak konečný výsledek za to určitě stojí.

Po složitém slepování jednotlivých dílů se balon nafoukl vzduchem z horkovzdušné pistole a po několika minutách se vznesl do značné výšky. Kam doletěl? To se neví. Ani v televizních novinách jsme nezaznamenali zprávu o spatření UFO nad havlíčkobrodským letištěm.

Babí léto dopřálo skvělé Zavírání nebe

Publikováno 21. 10. 2012 | Autor: Luboš Vácha

Den se dnem se schází a s tím končí také modelářská sezóna v Havlíčkově Brodě. Samozřejmě, že se tu létá i přes Vánoce, ale akce s názvem uvedeným v nadpisu je pořádána hlavně pro přátelské polétání a posezení u pečených špekáčků.

Babí léto o sobě dalo decentně vědět. Každý, kdo v sobotu ráno vstal a rozhlédl se z okna, byl provázen neblahým pocitem z mlhy vhodné zejména ke krájení, která se Havlíčkobrodska držela až do nějakých dvanácti hodin. Posléze však vykouklo slunko a pánbůh začal zatápět. Teplota se vyšplhala na krásných dvacet stupňů. Na letiště si našlo cestu několik desítek modelářů z okolí. Navíc z hlavní metropole dorazil i Kamil.

Po obloze se proháněla letadla všech kategorií, od obřích akrobatů po nejmenší modely. Počasí přálo, a tak se létalo téměř do setmění. Závěr dne byl okořeněn pohodovým posezením ve vyhřáté boudě, kde se podávala voňavá medovina a pečené vuřty.

Zavírání nebe se pro letošek vydařilo na jedničku. To hlavně díky počasí, které přišlo jako na zavolanou.

Fotografie v galerii pana Požára

Poslední zářijový víkend

Publikováno 30. 9. 2012 | Autor: Luboš Vácha

Listí žloutne, šípky jsou zralé, sluneční paprsky urputně snažícího se slunce stále zahřívají, hurá, babí léto je tady. Sice není nějak dlouhé, ale je příjemné. Aby taky ne, když je krásně jasná obloha s občasnými mráčky. Přesvědčili jsme se o tom hlavně v neděli, a to posledního dne měsíce září.

Na letiště se nás sjela opravdu jen hrstka. První Petr Jozífek se svým oblíbeným a nádherně létajícím „spalováčkem“ Pifem. Letadlo prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a vylepšením, například zvětšením plochy křidélek. Navíc si s sebou vzal i větroně Slingsbyho, létaly se totiž aerovleky.

Hned po Petrovi jsem dorazil já (Luboš). Zvolil větroně Limita a udělal jsem dobře. Při téměř dvacetiminutovém točení v termice mi byl souzen krásný požitek z letu. Limita má nově i Luba Žáček st. i on si pěkně zalétal. Luboš také přivezl svůj Zlín určený hlavně k vlekání výše zmíněného Petrova Slingsbyho. Moc si ale nezalétali. Při posledním vleku vyrostla Zlínu těsně před dráhou krtina. Už to vypadalo na přistání jako z příručky pro piloty, následovalo ale tvrdé zakopnutí, což odneslo přední kolo a dřevěná vrtule.

Posléze přijeli i Svobodovi. Karel st. létal se svým novým strojem, velice známým, ale překrásným modelem Lazy Bee (Líná včela). Nejde však o rozmnoženou EPP verzi, nýbrž o pečlivě zpracovaný stroj klasické balsové konstrukce poháněný spalovacím motorem.

Karel ml. je milovníkem ostrého, dá se říci bojového létání, a tak proháněl svou stíhačku P 40 Warhawk. Při pozorování průletů na plný „knedlík“ kde kdo zatne zuby či přestane na chvíli dýchat.

Z večera přijel i Petr Tůma. Přesto, že je novým členem se s modelařinou potýká velice dobře. Létá opravdu chvíli a už zvládá létání s polystyrenovým akrobatem Scout.

Legenda na našem letišti

Publikováno 8. 9. 2012 | Autor: zaky.zac

Dnes jsem měli možnost zhlédnout legendu Československého leteckého průmyslu. Zde pár indicií technického směru:

  • Rozpětí 13,96 m
  • Délka 8,80 m
  • Hmotnost prázdná 912 kg
  • Hmotnost vzletová 1 420 kg
  • Výkon motoru 162/220 kW/k
  • Maximální rychlost 193 km/h
  • Cestovní rychlost 175 km/h
  • Maximální dolet 900 km
  • Dostup 4 500 m

Nebudeme Vás více napínat, jedná se o letoun L-60 Brigadýr. Zde je pár fotek tohoto skvělého letounu. Bohužel dochovali se pouze dva exempláře tohoto typu. Jeden létá v Čechách a druhý ve Velké Británii.

Caravana show 2012

Publikováno 26. 8. 2012 | Autor: zaky.zac

Znovu jsme byli svědky velmi vydařené akce, která se v našem klubu stává čím dál populárnější. Na letiště se sjela početná skupina modelářů, kteří prezentovali své modely. Někteří například skvosty v podobě obřích maket válečných letounů. Na své si přišli majitelé akrobatů, větroňů, historických modelů a vrtulníků. Zajímavostí byly taky první aerovleky členů Žáčkových.

Všem účastníkům děkujeme, jsme poctěni jejich návštěvou a věříme, že se znovu sejdeme za rok. Poděkování za výbornou show patří modelářskému odboru Aeroklubu Havlíčkův Brod.

Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout fotogalerii, jejíž autorem je Karel Požár

Slet historiků 2012

Publikováno 21. 7. 2012 | Autor: admin

Krása a elegance, tak by se dal charakterizovat letošní Slet historiků v Havlíčkově Brodě. Pozvání přijalo na tři desítky modelářů ze všech koutů České republiky, kteří se zde mohli pyšnit svými vlastnoručně stavěnými modely. Podmínkou bylo letadlo zkonstruované roku 1950, a to pouze na spalovací motor, nikoliv elektropohon. Zavítat k nám však mohli i majitelé větroňů. Modely však musely být stavěny dle plánu v měřítku 1:1.

Celá akce probíhala za neustálého zvuku replik historických spalovacích motorů a vzduchem se linula specifická „vůně“ paliva.

Počasí si pan pořadatel Karel Svoboda vybral dobré. Slibované deště nedorazily, a tak věříme, že si hosté perfektně zalétali a letošní slet hodnotí kladně.

Den otevřených dveří u Věžnické větrné elektrárny

Publikováno 17. 6. 2012 | Autor: Radek Papež

Dne 16.6. jsme se na žádost společnosti ČEZ zůčastnili prezentace větrných elektráren u obce Věžnice. Myslím si, že jsme svým dílem přispěli k pohodové atmosféře, která v místě po celou dobu panovala.

FOTO

Video 1

Video 2

In-počasí
Odkazy

Modelářské prodejny

Výrobci